Studi Islam Intensif

Studi Islam Intensif ( SII ) merupakan kajian yang membahas mendalam mengenai ajaran agama islam yang disusun secara sistematis dalam bentuk kurikulum perkuliahan.

Studi Islam Insentif juga memberikan kita wawasan dan pengetahuan yang luas dengan pembahasan perkembangan jaman dan isu terkini sekitar dunia islam.

Ahad
10:00 - 12:00

Informasi